2.500 personer udvalgt til sundhedsundersøgelse

I Tønder Kommune modtager 2.500 personer over 16 år i disse dage et spørgeskema om sundhed og trivsel. Alle, der svarer på spørgsmålene, er ikke alene med til at skaffe nyttig viden til brug for fremtidens sundhedsindsats. De deltager også en i en konkurrence om flotte præmier.

Undersøgelsen, der har titlen ”Hvordan har du det?”, er Danmarks største undersøgelse, hvor staten, regionerne og kommunerne i fællesskab tager temperaturen på danskernes sundhedstilstand. På landsplan får 300.000 tilfældigt udvalgte personer tilsendt et spørgeskema. I Region Syddanmark er 57.000 personer udvalgt til at deltage.

Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan borgernes trivsel, sundhed og sygdom har udviklet sig fra 2010 til 2017 på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner. Det er tredje gang, undersøgelsen gennemføres i Danmark.

Resultaterne bliver brugt til at forbedre og styrke sundhedsfremme og forebyggelse og sætter samtidig fokus på danskernes sundhed, vaner og trivsel. For at få de mest brugbare resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet, understreger formanden for Sundhedsudvalget i Tønder Kommune, Irene Holk Lund.

- Jo mere vi ved om borgernes sundhedstilstand, jo mere målrettet og præcist kan vi arbejde med sundhed. Undersøgelsen er et vigtigt redskab for Tønder Kommune til at prioritere vores indsatser på sundhedsområdet, og jeg appellerer derfor til alle, der modtager spørgeskemaet, om at udfylde og indsende det, siger Irene Holk Lund.

Regionsrådsformand Stephanie Lose, Region Syddanmark, er enig:

- Hvert eneste svar er vigtigt, fordi det bidrager til at give et klart billede af, hvordan borgerne har det, og hvad der gør dem syge. Det giver os et godt udgangspunkt for at sætte ind, der hvor behovet er størst, så vi på længere sigt kan øge livskvaliteten for alle syddanskere, siger Stephanie Lose.

Besvarelserne bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, som er underlagt tavshedspligt, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner aldrig kan genkendes. 


Fakta

Sundhedsundersøgelsen ”Hvordan har du det?” gennemføres af de fem regioner, Danske Regioner, kommunerne, KL, Statens Institut for Folkesundhed, Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet.

I Tønder Kommune modtager 2.500 personer over 16 år et spørgeskema enten som digital post eller papirpost. Alle, der svarer, deltager i en konkurrence med flotte præmier, bl.a. en iPhone 7 eller op til 6.000 kr.

Sidst undersøgelsen blev gennemført var i 2013. Af de 2.500 personer, der modtog spørgeskemaer dengang, svarede 1.638, dvs. 65,5 pct. Det var en fremgang i forhold til den forrige undersøgelse i 2010, hvor svarprocenten i Tønder Kommune var 63,8.

Resultaterne samles i sundhedsprofiler. Der laves både en landsdækkende sundhedsprofil, en profil for hver region og en profil for hver enkelt kommune.

Der er meget mere information om undersøgelsen og konkurrencen på hjemmesiden www.rsyd.dk/hvordanhardudet