25 har meldt sig som nationalpark-ambassadører

Nationalpark Vadehavet har fået 25 ambassadører. 25 vadehavsinteresserede og engagerede mennesker, som gerne vil være klogere på Vadehavet og med til at udbrede kendskabet til nationalparken og til den fantastiske natur og kulturarv i området.

De 25 nye nationalpark-ambassadører var med, da Nationalpark Vadehavet tidligere på ugen holdt en foredrags- og kursusaften i Skærbæk. Efterfølgende havde man mulighed for at melde sig som
ambassadør, og det valgte stort set alle deltagere at gøre.

Nationalpark-ambassadørerne er et nyt initiativ fra Nationalpark Vadehavet. Ambassadørerne bliver organiseret som en særlig gren under nationalparkens partnerprogram, som i forvejen tæller knap
150 partnere. Men hvor partner-gruppen består af private virksomheder, hel- og halvoffentlige institutioner, organisationer og foreninger m.v., så er ambassadørerne personer, som holder af vadehavsområdet og gerne vil gøre noget for, at også andre mennesker får øjnene op for de store værdier og oplevelser, som Nationalpark Vadehavet har at byde på.

Fokus på beboerstolthed

For Nationalpark Vadehavet er beboerstolthed et fokusområde, som skal bruges aktivt for at udvikle hele området.

- I vores daglige arbejde møder vi hele tiden mennesker, som brænder for Vadehavet, og med ambassadørprogrammet prøver vi at skabe en platform til at få aktiveret det engagement og den stolthed over vadehavsområdet og dets natur- og kulturværdier, som disse mennesker udviser, forklarer Jens L. Hansen, fra Nationalpark Vadehavets sekretariat.

Nu har man fået de første 25 ambassadører, men det er meningen, at gruppen stille og roligt skal vokse.

Det er således meningen, at der senere skal holdes tilsvarende foredrags- og kursusaftener andre steder i vadehavsområdet, hvor man også efterfølgende kan vælge at melde sig som nationalparkambassadør.

Nationalpark Vadehavet har fået sine første 25 ambassadører, som gerne vil være med til, at flere får kendskab til og viden om nationalparken og dens fantastiske natur og kulturarv. Her er det en
flok sæler på højsandet Langjord sydvest for Fanø. (Foto: John Frikke)