2. oktober er frist for at søge vindmølletilskud

De planlagte vindmøller ved Vindtved kan udløse et statstilskud fra den grønne ordning på i alt 1,8 mio. kr. til lokale aktiviteter og projekter i Sæd, Lydersholm, Rørkær og Jejsing.

Fristen for at søge del i pengene nærmer sig. Senest mandag den 2. oktober skal Tønder Kommune have modtaget ansøgninger fra borgere og foreninger om tilskud til konkrete projekter i området.

Den grønne ordning udløber den 21. februar 2018, og tilskud kan kun gives, hvis ansøgningerne er færdigbehandlet af Energinet.dk inden udløbet af ordningen. Derfor skal kommunen have modtaget ansøgninger fra lokalområdet senest den 2. oktober, så de kan nå at blive behandlet og fremsendt til afgørelse hos Energinet.dk i god tid.

Det er ligeledes en forudsætning for tilskud efter den grønne ordning, at møllerne er i drift inden ordningens udløb den 21. februar.

Læs mere