16,5 mio. kr. fra Nordea-fonden til ruter og stier i Tøndermarsken

Der er unikke oplevelser på vej for vandreturister og naturinteresserede i Tøndermarsken. En uddeling på 16,5 mio. kr. fra Nordea-fonden giver arbejdet med nye ruter og stier et stort løft og gør det muligt at skabe oplevelser i både national og international særklasse. Nordea-fondens støtte vil gå til at skabe spændende og lærerige formidlingsaktiviteter i forbindelse med anlæggelsen af en række nye ruter og stier i Tøndermarsken.

Tøndermarsk Initiativet arbejder for at gøre det endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i marskområdet. Et af Initiativets konkrete tiltag er at anlægge og afmærke nye ruter og stier, så marsken bliver mere tilgængelig for alle med lyst til at udforske området til fods eller fra cykelsadlen.  Med uddelingen fra Nordea-fonden sættes baren for projektet højt, og der sigtes efter at gøre vandreturismen til en hjørnesten i udviklingen af områdets turisme.

Borgmester og formand for den koordinerende styregruppe i Tøndermarsk Initiativet, Henrik Frandsen siger:

- Det her er en helt fantastisk nyhed her op til sommerferien. Nordea-fonden viser med et støttebeløb i denne størrelsesorden, at de deler vores ambitiøse planer for de nye ruter og stier i Tøndermarsken. Nordea-fondens støtte supplerer de midler, vi allerede har fået til stiprojektet fra A.P. Møller Fonden. Tilsammen giver det rum til at lave nogle rigtig spændende løsninger, som for alvor vil sætte Tøndermarsken på landkortet som natur- og vandredestination.

Skal styrke formidlingen af marskens historier

I projektet arbejdes der med en række kernefortællinger, som Tøndermarsken i forvejen indeholder, men som kan formidles meget bedre, end det er tilfældet i dag. Netop formidlingen af marskens kultur, natur og historie styrkes med støtten fra Nordea-fonden, som har øremærket uddelingen til aktiviteter, støttepunkter og oplevelser, der på forskellig vis formidler Tøndermarskens historier.

- Vi glæder os rigtig meget til at kunne formidle marskens historier på nogle nye og interessante måder. Det er blandt andet fortællingerne om at leve med vandet som både ven og fjende og det helt unikke fugleliv, vi har her på egnen, som giver området et særligt potentiale. Vi kommer til at udarbejde et formidlingskoncept, som giver de besøgende et indblik i, hvor unik Tøndermarsken er, siger Henrik Frandsen.

Hos Nordea-fonden vil man gerne inspirere flere til at opleve Danmarks store natur.

- Tøndermarsken er af ikonisk kaliber - både hvad angår natur og kulturhistorie. Derfor er vi glade for at bidrage til formidlingen, så flere kan få store oplevelser i marken, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Fakta om de nye ruter og stier i Tøndermarsken

  • Anlæggelse af nye ruter og stier er et centralt indsatsområde for Tøndermarsk Initiativet
  • Udover selve den fysiske anlæggelse af stier og afmærkning af disse fokuserer projektet på at formidle marskens historier med anlæggelse af faciliteter og støttepunkter i forbindelse med de nye stier
  • Anlæggelsen af de nye ruter og stier er i de indledende faser, men det forventes, at første etape kan indvies i 2018, mens det endelige arbejde med alle stier er færdiggjort i 2019
  • I forbindelse med anlæggelsen af nye ruter og stier i Tøndermarsken vil der ligeledes blive opstillet en række støttepunkter. Dette omfatter bl.a. shelters og toiletfaciliteter

Fakta om Tøndermarsk Initiativet

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formål og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i. Tilsammen investerer parterne 211 mio. kr. i udviklingen over en femårig periode.
 
Hovedindsatsområderne er:

  • Byomdannelse i Højer
  • Højer Byfond
  • Nye ruter og stier
  • Klimatilpasning langs Vidå
  • Klimatilpasning i Tønder Midtby
  • Udvikling af erhverv og turisme