11 indsatser skal booste sundheden

En ny sundhedsklinik og et åbent tilbud til folk med spiseforstyrrelser er blandt de 11 indsatsområder, der skal styrke sundheden i Tønder Kommune

Hvor skal vi sætte ind, hvis vi i Tønder Kommune skal blive endnu sundere?
 
Det spørgsmål har Sundhedsudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Børn- og Skoleudvalget og Socialudvalget det seneste halve år arbejdet med at finde svaret på.
 
- Vi har på tværs af udvalgene fundet frem til 11 områder, hvor vi skal sætte ekstra ind. Derfor opprioriterer vi nu de 11 sundhedsindsatser. Det betyder blandt andet, at vi etablerer en ny sundhedsklinik og laver et nyt tilbud om åben rådgivning til folk med spiseforstyrrelser, udtaler Irene Holk Lund, formand for Sundhedsudvalget.
 
Udpegelsen af de 11 indsatsområder sker på baggrund af sundhedsdata fra f.eks. Tønder Kommunes Sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens rapport "Sygdomsbyrden i Danmark - Risi-kofaktorer". 
 
En ekstra indsats mod over- og undervægt 
Et af de 11 områder, som nu bliver opprioriteret, er indsatsen mod overvægt blandt børn. Således etablerer kommunen en sundhedsklinik med særligt fokus på det område i slutningen af 2017. 
 
Den primære målgruppe for sundhedsklinikken er overvægtige børn i indskolingen op til 1. klasse og deres familier.
 
- Tilbuddet er bygget op om en model, hvor børn og unge sammen med deres forældre er i løbende kontakt med både kostvejledere fra sundhedsafdelingen og sundhedsplejerskere fra Børn og Ungeafdelingen i et individuelt tilrettelagt forløb, herunder også vejledning om motion, udtaler Irene Holk Lund.
 
Også indsatsen mod spiseforstyrrelser bliver nu styrket. 
 
I samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade etableres en lokal
åben rådgivning mod spiseforstyrrelser i Tønder Kommune fra efteråret 2017. 
 
Der etableres to støttegrupper med løbende optag. I første omgang en gruppe rettet mod unge med spiseforstyrrelserne anoreksi/bulimi og en anden rettet mod borgere med tvangsoverspisning. For interesserede er der opstartsmøde den 21. september 2017 kl. 18.00 til 20.30 på Biblioteket i Tønder.
 
- Disse to tiltag er blot et lille udsnit af "den samlede pakke". Vi tror på, at vi på den lange bane kommer til at se en positiv sundhedsudvikling som følge af den intensiverede indsats og de 11 initiativer, vi nu sætter i søen, udtaler Irene Holk Lund. 
 
Ud over indsatserne mod overvægt og spiseforstyrrelser tæller de 11 indsatsområder blandt andet også systematisk graviditetsbesøg for førstegangsforældre, rygestop, fysisk aktivitet og ensomhed. 
​​​​​​​
Fakta:
De 11 prioriterede sundhedsindsatser.
•    Sundhedsklinik
•    Systematisk graviditetsbesøg hos alle kommunens førstegangsfødende, og ny "hotline" i sundhedsplejen med telefonisk sundhedsfaglig vejledning
•    Spiseforstyrrelser - åben personlig rådgivning for målgruppen i samarbejde med Lands-foreningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
•    Rygestoptilbud og forebyggende indsats
•    Fysisk aktivitet
•    Kroniske sygdomme - tilbud til målgruppen i form af sundhedssamtaler, fysisk aktivitet, ernæring og mental sundhed
•    Ensomhed som fokusområde i forebyggende hjemmebesøg og den tidlige opsporing
•    Madklubber
•    Alkohol forebyggelse
•    Sundhedsfremme og mental sundhed i relation til sygemeldte borgere på arbejdsmar-kedsområdet
•    Styrke sundheden ved at hjælpe flere udsatte borgere i arbejde