Udvidelse af biogasanlægget ved Storde - Idéoplæg, afklaring og afgrænsning af miljørapportens/miljøkonsekvensrapportens indhold og omfang

Frist: 
3. juni 2019

Storde Biogas I/S ønsker at udvide det eksisterende biogasanlæg ved Storde.

Der skal udarbejdes en ny miljøvurdering af projektets indvirkning på miljøet (miljøkonsekvensrapport) og en miljøvurdering af plangrundlaget (miljørapport), dvs. af kommuneplantillæg og lokalplan. Der vil blive udarbejdet en samlet såkaldt "miljøvurderingsrapport", der opfylder kravene for både miljøkonsekvensrapport og miljørapport.

Tønder Kommune ønsker med dette idéoplæg, at indkalde idéer og forslag til afklaringen og afgrænsningen af miljøvurderingsrapportens indhold og omfang fra berørte myndigheder, interesseorganisationer, parter og offentligheden.

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har bemærkninger til projektet eller til eventuelle miljøpåvirkninger, der bør analyseres og belyses. Og/eller hvis du har viden om lokale miljø- og planforhold, der bør tages hensyn til.

Dine evt. bemærkninger, idéer og forslag bedes sendt digitalt til:

Tønder Kommune, Plan & Byggeri, e-mail: teknisk@toender.dk under angivelse af sagsnummer: 01.16.00-K04-1-19.

Høringsperiode: 15. maj 2019 til 3. juni 2019.