Udkast til restaureringsprojekt af øvre del af Friskærbæk i offentlig høring

Frist: 
17. september 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at restaurere den private del af Friskærbæk.

Projektet omfatter opfyldning af spulehul fra stenkiste og supplering med gydegrus. Projetområdet ligger nordvest for Branderup.

Efter Vandløbsloven er forslaget og udkastet til afgørelsen til restaureringsprojektet i offentlig høring i 8 uger.

Se udkast til afgørelse og projektforslag her

Hvis du har spørgsmål så kontakt Sebastian Theodor Hansen på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk