Udkast til reguleringsprojekt af tilløb til Fiskbæk i offentlig høring

Frist: 
4. september 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at regulere tilløb til Fiskbæk.

Projektet omfatter etablering af sandfang, som en del af pilotprojektet med sandvandring i Brede Å systemet, Sandfanget kan medvirke til forbedringer i Brede Å systemet. Projektområdet ligger sydvest fra Toftlund. 

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til reguleringsprojekt i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Sebastian Theodor Hansen på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk.