Udkast til reguleringsprojekt af tilløb til Febro Bæk i offentlig høring

Frist: 
30. august 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at regulere tilløb til Febro Bæk.

Projektet omfatter etablering af sandfang, som en del af pilotprojektet med sandvandring i Brede Å-systemet, Sandfanget kan medvirke til forbedringer i Brede Å-systemet. Projektområdet ligger sydvest fra Toftlund.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til reguleringsprojekt i offentlig høring i 4 uger.

Se udkast til afgørelse her

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Sebastian Theodor Hansen på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk."