Udkast til reguleringsprojekt af Roost Sønderbæk i offentlig høring

Frist: 
30. august 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at regulere Roost Sønderbæk, som er tilløb til Friskær Bæk.

Projektet omfatter etablering af sandfang, som en del af pilotprojektet med sandvandring i Brede Å systemet, Sandfanget kan medvirke til forbedringer i Brede Å systemet. Projektområdet ligger nordøst fra Løgumkloster.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til reguleringsprojekt i offentlig høring i 4 uger.

Se udkast til afgørelse her

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Sebastian Theodor Hansen på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk.