Udkast til regulerings- og restaureringsprojekt af Lobæk, Friskærbæk og Smedebæk i offentlig høring

Frist: 
28. oktober 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at regulere og restaurere Lobæk, Friskærbæk og Smedebæk.

Projektet omfatter etablering af sandfang og stryg, som en del indsatsen imod sandvanddring i Brede Å systemet, sandfanget og stryg kan medvirke til forbedringer i Brede Å systemet.

Projektområdet ligger ved Løjtved og nordøst fra Nørre Løgum.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til regulerings- og restaureringsprojekt i offentlig høring i otte uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Sebastian Theodor Hansen på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk.