Udkast til dispensation for overskridelse af vandkvalitetskrav på Frifelt Vandværk

Frist: 
24. september 2020

Drikkevandskvalitet

Miljø og Natur har efter vandforsyningsloven og vandkvalitetsbekendtgørelsen udarbejdet et udkast til midlertidig dispensation til overskridelse af drikkevandskvalitetskrav på Frifelt Vandværk.

> Se udkastet her

Det er muligt at komme med skriftlige kommentarer til udkastet. Kommentarer sendes senest den 24. september 2020 til teknisk@toender.dk.