Udkast til beslutning om at Kanal 112 udgår af regulativ

Frist: 
10. oktober 2019

Udkast til beslutning om at Kanal 112 udgår af Digelag-regulativ i offentlig høring

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om at Kanal 112 udgår fra være en del af regulativet "Regulativet vedrørende De under bestyrelse af Digelaget for Marsken ved Tønder", til at være et privat vandløb.
 
Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen i offentlig høring i fire uger.
 
Hvis du har spørgsmål, så kontakt Sebastian Theodor Hansen på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk