Udbud af drift og vedligeholdelse på vej- og stinettet, Tønder Kommune

Frist: 
21. oktober 2019

Tønder Kommune udbyder drift og vedligehold på vej- og stinettet, klasse 1 og 2 veje (ca. 280 km).

Drift og vedligeholdelsen omfatter blandt andet græssklipning, beplantning, afvanding, renhold og vedligeholdelse af vej-, park-, og øvrigt inventar.

Se udbudsmaterialet her