Udbud af drift og vedligehold af signalanlæg

Frist: 
22. april 2019

Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa kommuner udbyder drift og vedligehold af signalanlæg mm. i perioden 1. juli 2019 til 31. december 2023 i offentlig begrænset udbud som en samlet entreprise eller som 4 delentrepriser.

Udbuddet omfatter:

Drift og vedligehold af i alt

  • 124 stk. signalanlæg
  • 156 stk. fartdisplays
  • 20 stk. variable skilte

Anmodning om prækvalifikation skal sendes til kkma@aabenraa.dk senest den 22. april 2019.

Der afholdes spørgemøde for de eventuelle bydende den 14. maj 2019, klokken 11.00.

Licitationen afholdes den 22. maj 2019 klokken 13.00, i overværelse af de bydende der måtte ønske at deltage.

Både spørgemøde og licitation afholdes:

Lokale 425
Aabenraa Rådhus
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa

Bilagsmateriale:

Fælles europæisk udbudsdokument
Drift og vedligeholdelse af signalanlæg, fartdisplays og variable skilte
Signalregistreringer 2019
Tilbud- og afregningsgrundlag
Hovedtilbudsliste