Totalrådgivning - byomdannelse i Højer

Frist: 
10. december 2018

Tønder Kommune ønsker at igangsætte en proces med henblik på en omdannelse af Højer by.

Dette udbud er således igangsat med henblik på at kunne kontrahere med den totalrådgiver, der vælges til at varetage projekteringen med efterfølgende entrepriseudbud.

Udbuddet holdes som udbud med forhandling efter reglerne i udbudslovens §§ 61-66.

Udbudsmateriale kan tilgås her.

Spørgsmål kan rettes til:
INGENIØR'NE
Kurt Smedegaard Larsen
Bygherrerådgiver

Tlf. +45 22 52 97 07
E-mail: ksl@ingenior-ne.dk

Billede af byomdannelse i Højer