Tønder Vandrerhjem og Campingplads

Frist: 
11. juni 2018

Tønder Vandrerhjem og Campingplads, Sønderport 4, 6270 Tønder sælges i offentligt udbud for Tønder Kommune

I henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme, udbyder Tønder Kommune hermed salget af Tønder Campingplads og Tønder Vandrerhjem, beliggende Sønderport 4, 6270 Tønder.

Campingpladsen og vandrerhjemmet udgør i dag en del af matr. nr. 33a, Tønder, hvor også Tønder Sport og Fritidscenter er beliggende, men skal udskilles som en særskilt ejendom i forbindelse med salget. Efter udstykningen vurderes det samlede areal for campingpladsen og vandrerhjemmet at udgøre ca. 37.900 m2.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at Tønder Campingplads inklusive autocamperplads og Tønder Vandrerhjem skal sælges samlet med projekt, således at tilbudsgiver ved afgivelsen af tilbud skal beskrive udviklingsplanerne for ejendommen. Tilbudsfrist er mandag den 11. juni 2018 kl. 12.00

Udbudsmaterialet inklusive tilbudsblanket og bilag kan rekvireres hos EDC Vesterholm ApS, Kogade 2, 6270 Tønder, kontaktperson Hans Schmidt, på telefon 74 72 61 88 eller via e-mail hasc@edc.dk

Fremvisning: kun med forudgående aftale med Hans Schmidt

Mindstepris: 6.500.000 kr.

For yderligere kontakt: Hans Schmidt, Salg & Vurdering, Erhverv Tlf. 74 72 61 88 / 21 51 51 46

Sagsnummer: 62704411