Tønder Kommune udbyder projektet "Skolevej 9, 6270 Tønder – Udvidelse af Science" i offentlig licitation

Frist: 
24. september 2019

Projektet udbydes i følgende fagentrepriser: Murer, Tømrer, VVS, EL, Ventilation, Gulv, Maler, Anlæg og kloak.

Udbudsperioden er fra den 27. august 2019 til den 24. september 2019 kl. 12.00.

Besigtigelsen foretages mandag den 2. september 2019 kl. 12.30 på adressen Skolevej 9, 6270 Tønder. Mødested på parkeringspladsen.

Tilbudsafgivelse sker alene digitalt ved, at tilbuddet uploades til bygherrens udbudsplatform.

Det uploadede tilbud skal være bygherren i hænde senest den 24. september 2019, kl. 12.00.

Licitationen afholdes tirsdag den 24. september 2019, kl.14.00, på adressen Wegners Plads 2, 6270 Tønder.

Byggeperioden er fra medio oktober 2019 til forventet ultimo marts 2020.

10.1 Information om digitalt udbud på Dalux

  • Udbuddet gennemføres som et digitalt udbud via Dalux. For af få adgang til det samlede udbudsmateriale følges instruktionerne på Tønder Kommunes hjemmeside ved udbuddets start og efterfølgende på Dalux, hvor der vil blive åbnet for adgang for de interesserede tilbudsgivere samt de endeligt udvalgte bydende.
  • Adgang til Dalux tildeles den ansvarlige kontaktperson, som modtager en e-mail fra Dalux om adgang.
  • Det pålægges hver tilbudsgiver selv at trykke og afholde omkostninger til papireksemplarer af udbudsmaterialet, hvis dette ønskes.
  • Vi beder tilbudsgiver, der gerne vil have adgang til udbudsmaterialet på Dalux, om at kontakte mobj2@toender.dk att.: Morten B. Jakobsen, senest den 19. september.
  • Det er muligt at videregive udbudsmaterialet på Dalux til aktuelle samarbejdspartnere. Der henvises til vejledning herom.
  • For yderligere informationer og hjælp henvises der til Dalux Support.
  • For spørgsmål bedes I rette henvendelse til Morten B. Jakobsen på tlf.nr. 29 17 86 64 eller via e-mail: mobj2@toender.dk