Tønder Kommune udbyder levering af tandproteser og tilhørende ydelser til borgere i Tønder Kommune

Frist: 
18. september 2020

Tidsfrister

Sidste frist for rekvirering af udbudsmateriale: fredag den 4. september 2020
Spørgefrist: fredag den  4. september 2020 kl. 10.00  
Tilbudsfrist: fredag den 18. september 2020 kl. 10.00
Aftalestart: den 1. januar 2021

Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse til udbudskonsulent Sara Bang-Hansen på mail saba3@toender.dk