Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejder i Kongens Mose

Frist: 
19. august 2020

Tønder Kommune udbyder i offentlig licitation anlægsarbejder i Kongens Mose som led i realisering af LIFE Nature projektet ”LIFE14 NAT/DK/000012 – LIFE Raised Bogs”. 

Kongens Mose er beliggende mellem Løgumkloster og Tønder og projektområdet er på ca. 159 ha.

> Interesserede kan se udbudsmaterialet her på udbudsportalen DALUX:, hvorfra tilbudsgivningen foregår.

Anlægsarbejder omfatter følgende arbejder: 
•    Forberedende arbejder (etablering af arbejdsplads, adgangsveje mm)
•    Gennemgang og rydning af spredt opvækst indenfor ca. 23,3 ha
•    Etablering af afskærende grøfter (3 lokaliteter, ca. 1.535 m3)
•    Blokering af interne grøfter (11 lokaliteter, ca. 1.306 m3)
•    Blokering af risfaskiner (4 lokaliteter)
•    Søgning af dræn (6 lokaliteter, ca. 210 m)
•    Terrænreguleringer (3 lokaliteter, ca. 880 m3)
•    Oprensning af vandhul (1 lokalitet)
•    Etablering af vadested (1 lokalitet, ca. 45 m3 stenmateriale)
•    Etablering af diverse stensikringer ved rør og stem (4 lokaliteter, ca. 42 m3 stenmateriale)
•    Etablering af nye rørføringer – dræn og tætte ledninger (3 lokaliteter, 2 brønde, ca. 374 m)
•    Etablering af omfangsdræn (1 lokalitet, ca. 67 m)
•    Hævning af eksisterende afløbsrør (1 lokalitet)
•    Etablering af afløbsbrønd (1 lokalitet)
•    Blokering af dræn og rørbroer (25 lokaliteter)
•    In situ blokeringer af dræn (10 lokaliteter)
•    Etablering af hovedafløbsstem (1 lokalitet)
•    Etablering af mindre træstem (1 lokalitet)
•    Etablering af træskod (2 lokaliteter)
•    Retablering af alle berørte arealer
Arbejdet forventes at foregå i perioden fra 1. september 2020 til 31. december 2020.