Tønder Kommune har udarbejdet et forslag til regulering af dele af vandløbet Fiskbæk

Frist: 
10. juni 2020

Reguleringen omfatter 3 delstrækninger af Fiskbæk, og er udarbejdet som led i en revision af regulativerne for vandløbet. 

Vandløbet ligger øst og syd for Toftlund, og har udløb i Lobæk.

Efter Vandløbslovens bestemmelser skal udkastet til reguleringer fremlægges i offentlig høring i 4 uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Kirsten Kerrigan på tlf. 74929199, eller e-mail: kke@toender.dk 

> Se udkast til afgørelse her