Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at restaurere en del af Kirkebækken

Frist: 
6. December 2019

Projektet omfatter udlægning af gydegrus og skjulesten samt udskiftning af vandløbsbund i det offentlige vandløb Kirkebækken.

Dette kan medvirke til at forbedre vandløbets biodiversitet, men især bidrage til gydeforholdene hos ørredet i Brede Å systemet.

Projektområdet ligger i Branderup, vest for Agerskov.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til restaureringsprojekt i offentlig høring i otte uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt sagsbehandler på tlf. 74 92 92 46, e-mail: setha@toender.dk