Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at regulere en del af Kirkebækken

Frist: 
25. september 2020

Projektet omfatter at forlægge 110 meter af Kirkebækken i forbindelse med at Arla i Branderup skal udvide deres produktion

Projektområdet ligger ved Branderup.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til reguleringsprojekt i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på tlf. 74 92 81 62, e-mail: sp@toender.dk.

> Se udkast til afgørelse her