Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til at forlægge og rørlægge samt har Tønder Kommune besluttet at nedklassificere første del af Nørre Abildgrøft

Frist: 
7. februar 2020

Projektet omfatter forlægning, rørlægning og nedklassificering den første del af Nørre Abildgrøft. Ansøger ønsker mere plads til traktor og redskabsvogne, da der er kommet pladsmangel til af- og pålæsning. 

Projektområdet ligger ved Nørre Abild og nord fra Tønder.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til regulerings- og nedklassificeringsprojekt i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt sagsbehandler på tlf. 74 92 92 46, e-mail: Setha@toender.dk.

Se udkast til afgørelse her