Tønder, Haderslev og Aabenraa Kommune udbyder levering af ventilationsservice

Frist: 
10. marts 2020

Alle interesserede inviteres hermed til at afgive tilbud

Hele udbudsmaterialet, inklusive relevante bilag, kan/skal downloades her

Tilbudsfrist: 10 marts kl. 12.00

Det er tilbudsgivers eget ansvar at holde sig orienteret om opdateringer vedrørende omtalte udbud – herunder spørgsmål og svar.