Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Husum-Ballum renseanlæg

Frist: 
14. juni 2018

Tønder Kommune meddeler tilladelse til udledning af renset spildevand fra Husum-Ballum renseanlæg på reviderede vilkår.

Afgørelsen er truffet efter § 28 i miljøbeskyttelsesloven.

Udledninger fra rensenalæg er omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser. Tønder Kommune har vurderet, at en revision af vilkårene ikke betyder, at der skal udarbejdes en rapport.

Der kan klages over afgørelserne indtil den 14. juni 2018. Vejledning kan ses i afgørelsen.