Tilladelse til restaurering af en del af Renbæk, st. 4.674-6.730

Frist: 
17. juni 2020

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning om tilladelse til at restaurere en del af Renbæk. 

Området, hvor der søges om tilladelse ligger sydvest for Gånsager.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse til at restaurere en del af Renbæk, st. 4.674-6.730.

> Se afgørelsen her

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareministeren. Klagefristen er 17. juni 2020.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.