Tilladelse til regulering og restaurering af vandløb

Frist: 
29. august 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til at udlægge gydegrus og etablere sandfang i en del af det offentlige vandløb Lebækgrøften.

Projektområdet ligger syd øst for Toftlund

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 29. august 2018.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.