Tilladelse til regulering og restaurering af vandløb

Frist: 
11. marts 2019

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et restaurering- og reguleringsprojekt i en del af det offentlige vandløb Smedebæk.

Projektområdet ligger i Agerskov By.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 11. marts 2019.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.