Tilladelse til regulering af vandløb

Frist: 
3. august 2018

Miljø og Natur har modtaget en ansøgning til et reguleringsprojekt i en del af Digelagskanal 112.

Projektområdet ligger syd for Jejsing.

Miljø og Natur har meddelt tilladelse efter Vandløbsloven. Se afgørelsen her.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet på www.nmkn.dk. Klagefristen er 3. august 2018.

Læs mere om klagevejledning i afgørelsen.