Tilladelse til forlandsforstærkning ved Juvre Dige

Frist: 
12. juni 2019

Tønder kommune giver hermed

Tønder Kommune har vurderet at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Tønder kommune har vurderet at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet.

Klagevejledning
Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen er den 12. juni 2019.

Læs mere om klagevejledningen i afgørelsen.