Tilladelse til at etablere permanent og midlertidig bro over Skibbrokanalen

Frist: 
5. august 2019

Tønder Kommune har givet tilladelse til at etablere permanent og midlertidig bro over Skibbrokanalen