Tilbudsindhentning på Frivillig Isolationsfacilitet i forbindelse med COVID-19 – Tønder Kommune

Frist: 
6. august 2020

Tønder Kommune har ansvaret for at tilvejebringe frivillige isolationsfaciliteter til COVID-19 smittede borgere og turister gennem aftaler med hoteller, feriecentre og lignende. 

Sundheds- og Ældreministeriet har oplistet nogle retningslinjer/krav, som skal opfyldes, for at en potentiel leverandør kan komme på tale som egnet isolationsfacilitet. 

Tønder Kommune har udarbejdet et tilbudsmateriale, som indeholder alle retningslinjer for at kunne byde på den udbudte opgave.

Kontrakten vil være gældende fra senest den 1. oktober 2020

Alle interesserede i Tønder Kommune inviteres til at afgive tilbud.

Hele tilbudsmaterialet med relevante oplysninger/data kan rekvireres fra fredag den 3. juli 2020 hos:

Udbudsansvarlig Bram van Leeuwen – e-mail: bvl1@toender.dk