Sundhedspolitik 2019 - 2022

Frist: 
23. april 2019

Sundhedsudvalget i Tønder Kommune har den 7. marts 2019 besluttet at fremlægge vedlagte Sundhedspolitik 2019-2022 i offentlig høring

I efteråret 2018 har Sundhedsudvalget holdt inspirationsmøder med borgere og samarbejdspartnere om revidering af Sundhedspolitikken.

Helt konkret har Sundhedsudvalget spurgt en række borgere om, hvad der har betydning for dem i relation til sundhed. En række samarbejdspartnere er desuden blevet spurgt om, hvordan vi sammen kan løfte sundheden for alle i Tønder Kommune. På dialogmøderne med borgere og samarbejdspartnere kom der mange input.

Der var en generel opfattelse af, at sundhed spænder bredt over kost, motion, søvn, frisk luft, fællesskaber og den gode trivsel. Fællesskaber blev fremhævet som centralt for, at vi kan lykkes inden for de fire prioriterede indsatsområder: rygning, fysisk aktivitet, mental sundhed samt sunde kostvaner/overvægt.

Det vil sige lige fra at forebygge, at unge begynder at ryge, til at flere bliver fysisk aktive i foreningslivet. Idéerne bringes videre ind i arbejdet med at udmønte politik til konkrete handlinger.

Sundhed er højt prioriteret i Tønder Kommune. Kommunalbestyrelsen har med Visions- og Strategiplanen for 2018-2022 en målsætning om, at borgernes sundhedsprofil i 2021 viser fremgang.

Sundhedspolitikken sætter rammen for kommunens indsats med at fremme borgernes sundhed indenfor alle aldersgrupper.

Du kan læse Sundhedspolitik 2019-2022 her

Sundhedspolitikken er i offentlig høring til den 23. april 2019.

Hvis du har bemærkninger til Sundhedspolitikken, skal bemærkningerne sendes til Tønder Kommunes Sundhedsafdeling på mail: sundhedsstab@toender.dk senest den 23. april 2019. Skriv "Høringssvar Sundhedspolitik" i mailens emnefelt.

Politikken kommer til at gælde for perioden 2019 - 2022. Politikken skal efterfølgende konkretiseres i handlingsplaner for indsatsområderne rygning, fysisk aktivitet, mental sundhed, sunde kostvaner og overvægt.

Efter fristens udløb vil Sundhedspolitikken, sammen med de indkomne høringssvar blive forelagt Sundhedsudvalget. Efterfølgende kommer Sundhedspolitikken med høringsvar til godkendelse i Kommunalbestyrelsen, hvilket er planlagt til at foregå i maj 2019.