Revurdering af miljøgodkendelser på husdyrbrug

Frist: 
2. maj 2019

Tønder Kommune indleder revurdering af miljøgodkendelser på følgende husdyrbrug:

 • Birkelundvej 3, 6541 Bevtoft
 • Bjerndrupvej 39, 6240 Løgumkloster
 • Busholmvej 7, 6240 Løgumkloster
 • Gåsblokvej 9, 6240 Løgumkloster
 • Harres 18, 6261 Bredebro
 • Ribevej 21, 6520 Toftlund
 • Sindetvej 2, 6534 Agerskov
 • Tøndervej 18, 6520 Toftlund
 • Vestermarksvej 28, 6520 Toftlund
 • Vinumvej 60, 6780 Skærbæk
 • Visbjergvej 53+43, 6240 Løgumkloster

Du har til enhver tid ret til at se og kommentere sagsakterne i revurderingssagerne, hvilket normalt foregår ved at de bliver tilsendt. Det kan ske ved henvendelse på telefon 74 92 92 92 eller e-mail teknisk@toender.dk. Til og med den 26. april 2019 kan du også bede om at få et udkast til afgørelse tilsendt når det foreligger. Herefter har du 14 dage til at kommentere på udkastet.