Projektforslag for udvidelse af forsyningsområde ved Løgumkloster Fjernvarme A.m.b.a.

Frist: 
16. august 2018

Løgumkloster Fjernvarme har den 3. august 2016 indsendt et projektforslag til Tønder Kommune. Projektforslaget er revideret løbende og kan her på siden downloades i den seneste version af 4. maj 2018.

Se projektforslaget her.

Tønder Kommune skal skriftligt underrette berørte grundejere om projektforslaget med henblik på, at eventuelle bemærkninger til projektforslaget kan fremsendes til kommunen inden for 4 uger, jf. § 25 i Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 825 af 24/06/2016).

Høringsfrist: 16. august 2018

Dine evt. bemærkninger bedes sendt digitalt til: Tønder Kommune, Afdeling Plan & Byggeri, E-mail: teknisk@toender.dk under angivelse af sags id.: 13.03.18-P19-42-16.

Alternativt kan dine evt. bemærkninger sendes til Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, Afdeling Plan & Byggeri under angivelse af sags id.: 13.03.18-P-19-42-16. Dine bemærkninger skal være ledsaget af en komplet angivelse af dine kontaktdata, inkl. E-mailadresse.

Skulle du have spørgsmål til det ovenstående eller vedhæftede projektforslag, er du velkommen til at kontakte byplanlægger Jan Daniel Fandrey, telefon: 74 92 92 76, E-mail: jdf1@toender.dk.