Prækvalifikation til anlægsarbejdet “Aktivitetsbåndet" Tønder

Frist: 
14. August 2020

Tønder Kommune, Tønder Spildevand A/S og Tønder Vand A/S udbyder opgaven som offentlig licitation med prækvalifikation

Op til fire entreprenører udvælges til at gå videre til tilbudsfasen. Ansøgere udvælges med vægtning af følgende kriterier

  • Lignende referencer af klimatilpasningsanlæg indeholdende jord- og afvandingsarbejder, belægninger og beplantninger: 35%
  • Firmaets organisation og nøglepersoner (CV) tilknyttet anlægsarbejder: 30%. 
  • Økonomisk formåen: 20 % 
  • Beskrivelse af kvalitetssikringsprocedure: 15% 

> Entreprisens omfang fremgår af udbudsmaterialet her

> Aflevering af prækvalifikationsmateriale skal ske elektronisk på iprojekt.dk

Frist for aflevering af prækval er 14. august 2020 kl. 12.00.