Offentlig høring af udkast til tilladelse - ændringer i Margrethe-Kogs Pumpelag

Frist: 
3. juli 2019

Tønder Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse til ændringer i Margrethe-Kogs Pumpe-lag med henblik på at forbedre forholdene for ynglefugle.

Ændringerne omfatter blandt andet forøget indpumpning af vand.

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen til ændringerne i Pumpelaget i offentlig høring i fire uger frem til 3. juli 2019.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Lise-Lotte Pedersen på tlf. 74 92 92 99, e-mail: LLPE@toender.dk