Naturgenopretning i Kongens Mose

Frist: 
2. juni 2020

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om naturgenopretning i Kongens Mose.

Projektet omfatter regulering af Langskovgrøften, Kongsbjerg Mosevandløb samt private grøfter og dræn i Kongens Mose. Projektet skal være med til at genskabe de naturlige hydrologiske forhold i mosen.

Projektområdet ligger syd for Løgumkloster og vest for Draved Skov.

Efter Vandløbslovens bestemmelser er udkastet til afgørelsen til reguleringsprojektet i offentlig høring i fire uger.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på tlf. 7492 8162, e-mail: sp@toender.dk.

> Se udkast til afgørelse her