Miljøtilladelse til husdyrbruget Nørregårdsvej 2, 6270 Tønder

Frist: 
4. april 2019

Nørregårdsvej 2, 6270 Tønder

Tønder Kommune har tilladt kyllingehold med et maksimalt produktionsareal på 2.594 m2 til slagtekyllinger Derudover godkendes 500 m2 gødningsareal til flydende husdyrgødning/afgasset biomasse.

Klage over tilladelsen skal være modtaget senest torsdag den 4. april 2019.