Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Toghale 1, 6270 Tønder

Frist: 
6. september 2018

Miljø og Natur har efter husdyrlovens § 16a givet miljøgodkendelse til husdyrbruget.

Klage over godkendelsen skal være modtaget senest 6. september 2018. Klagevejledning kan findes i afgørelsen.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.