Miljøgodkendelse til husdyrbruget på Birkelundvej 2, 6541 Bevtoft

Frist: 
4. december 2018

Birkelundvej 2, 6541 Bevtoft

Tønder Kommune har tilladt kvæghold med et maksimalt produktionsareal på 2.140 m2 spaltegulv med kanal bagskyl eller ringkanal samt 997 m2 dybstrøelse. Derudover godkendes 352 m2 overfladeareal af gyllebeholder.

Klage over tilladelsen skal være modtaget senest tirsdag den 4. december 2018.