Miljøgodkendelse af husdyrbruget på Kobbervold 1, 6280 Højer

Frist: 
9. november 2018

Miljø og Natur har efter husdyrloven godkendt husdyrbruget.

 Klage over godkendelsen skal være modtaget senest fredag den 9. november 2018. Klagevejledning kan findes i
afgørelsen.
 
Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagen.