Lovliggørende dispensation til erstatningsvandhul

Frist: 
21. april 2020

Miljø og Natur har meddelt lovliggørende dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3, til at etablere et erstatningsvandhul på matrikel 690, Brøns ejerlav, Brøns.

> Afgørelsen og klagevejledning kan ses her

Klagefristen udløber den 21. april 2020.

Yderligere oplysninger kan fås hos Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder

E-mail: teknisk@toender.dk