Indkaldelse af ideer og forslag til ændring i Kommuneplan 2017-2029

Frist: 
24. april 2019

Tønder Kommune har besluttet at indkalde ideer og forslag forud for udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplanen 2017-2029- Bynær skov og erhvervsområde, Tønder Nord.

Tillægget skal ændre kommuneplanen, så det bliver muligt at rejse skov nord for boligområderne og i den vestlige del erhvervsområderne i Tønder Nord. Der vil stadig være store arealer til erhvervsudvikling i Tønder Nord.

Tønder Kommune ønsker med denne idehøring at få tilkendegivelser, andre ideer og forslag til anvendelse af arealerne end den foreslåede ændring af områderne.

Idehøringen er fra den 9. april 2019 til den 24. april 2019.