Høring vedr. optagelse af privat fællesvej som kommunevej

Frist: 
30. august 2019

Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk: optagelse af privat fællesvej på matr.nr.som kommunevej, nedlæggelse af kommunevejsstrækning samt nedlæggelse af privat fællesvej.

Sagens indhold
Tønder Kommune påtænker i forbindelse med salget af Hjemstedvej 60, at optage privat fællesvej på matr.nr.695 og 2415 Skærbæk ejerlav, Skærbæk fra Hjemstedvej og nordpå på en ca. 450m lang strækning som kommunevej, at nedlægge den del af kommunevejen Kildebakken, som er beliggende nord for matr.nr.2415 på en strækning af ca. 140m, samt at nedlægge den private fællesvej  på matr.nr. 2607 og matr.nr.1007 Skærbæk Ejerlav, Skærbæk.

Lovgrundlag

Indsigelser imod påtænkt beslutning
Såfremt man har fornøden interesse i sagen kan man fremkomme med indsigelser imod eller ændringsforslag til den påtænkte beslutning om nedlæggelse / omlægning af en private fællesvej og opklassificering af privat fællesvej til offentlig vej.

Indsigelser/ændringsforslag kan inden 8 uger fremsættes overfor Tønder Kommune. Eventuelle indsigelser/ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest mandag den 30. august 2019 og kan sendes til Tønder Kommune, Teknik og Miljø, Wegners Plads 2, 6270 Tønder eller til e-mail teknisk@toender.dk.