Høring af forslag til nyt vandløbsregulativ for Fiskbæk

Frist: 
1. september 2020

 

Teknik- og Miljøudvalget har den 9. juni 2020 besluttet at sende et forslag til nyt vandløbsregulativ for Fiskbæk i offentlig høring

> Forslaget kan ses her

Forslaget er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra vandløbslauget for ”Lobæk med tilhørende vandløb”, Sønderjyske Vandløb, Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Forslaget er en revision, sammenskrivning og modernisering af de tre hidtil gældende regulativer samt reguleringssag af 22. juni 2020, sagsnummer 06.02.03-P19-11-20.

Forslaget erstatter de tre hidtil gældende regulativer for Fiskbæk.

Forslaget er i høringsperioden ledsaget af fem supplerende dokumenter. Det drejer sig om en redegørelse for konsekvenserne af forslaget, Fællesregulativet for offentlige vandløb i Tønder Kommune, samt de tre hidtil gældende regulativer for Fiskbæk.
Bemærk, at det kun er selve forslaget til et nyt regulativ, som er i høring. De fem supplerende dokumenter er ikke i høring.

> De fem supplerende dokumenter kan ses her

Forslaget er i høring fra og med den 15. juni 2020 til og med den 1. september 2020.

Særligt vedrørende bestemmelsen om grødeskæring
Fiskbæk ligger i den gamle Nr. Rangstrup Kommune og grødeskæringsmetode, principper og terminer er fastsat i Appendix 1 til ”Fællesregulativet for offentlige vandløb i Tønder Kommune”, vedtaget af Tønder Kommune den 30. april 2019 med ikrafttræden den 1. april 2020.

Du har bemærkninger til forslaget - hvordan gør du?

For at dine bemærkninger bedst muligt kan indgå i det videre arbejde med forslaget, er her nogle gode råd til dig:

  • Hold dig tæt til emnet og det forslag, der er i høring
  • Forklar, hvorfor du mener, at der er noget, der bør ændres eller tilføjes
  • Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til den sædvanlige daglige drift eller vedligeholdelse i Fiskbæk, skal du ringe til dit lokale vandløbslaug eller kommunens vandløbskontor. Spørgsmål om den sædvanlige daglige drift og vedligeholdelse er ikke en del af høringsfasen.

Dit høringssvar skal være skriftligt og indsendes på e-mail til teknisk@toender.dk med ordene ”Forslag til vandløbsregulativ for Fiskbæk” i emnefeltet.

Du kan også sende dit høringssvar med posten til Tønder Kommune, Natur og Vandløb, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, eller aflevere det hos Borgerservice på rådhuset i Tønder.

Høringssvar skal være kommunen i hænde senest tirsdag den 1. september 2020.

Hvis du har spørgsmål til forslaget eller har brug for hjælp i løbet af høringsperioden, kan du kontakte en af følgende medarbejderne i Natur- og Miljøafdelingen:

Per Alnor Kjær, tlf. nr. 74 92 96 50
Kirsten Kerrigan, tlf. nr. 74 92 91 99
Susanne Bekker, tlf. nr. 74 92 81 62