Høring af berørte grundejere vedr. pålæg af forblivelsespligt til Bredebro Varmeværk A.m.b.a.

Frist: 
7. december 2018

Bredebro Varmeværk A.m.b.a. har søgt Tønder Kommune om tilladelse til at pålægge de eksisterende fjernvarmekunder en forblivelsespligt.

En forblivelsespligt indebærer en forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette, hvilket blandt andet indebærer, at ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning. Pålæg om forblivelsespligt medfører ikke pligt til at aftage fjernvarme fra Bredebro Varmeværk, og forhindrer ikke anvendelsen af anden boligopvarmning, herunder eksempelvis varmepumpe, solvarme, pejs og brændeovn. Derimod indebærer pålægget af en forblivelsespligt en forpligtelse til at betale de faste, årlige afgifter (effektafgift og årligt abonnement) som Bredebro Varmeværk har indberettet til Energitilsynet.

Bilag: