Forslag til vandløbsprojekt i offentlig høring for det offentlige vandløb N24 og tilløb N24I

Frist: 
7. september 2020

Tønder Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udføre regulering og restaurering på en strækning på ca. 6 km af det offentlige vandløb N24, samt ca. 150 meter af tilløbet N24I.

Projektet ligger syd for Agerskov.

Projektet omfatter at ombygge stryg, at ombygge rørbroer, at etablere en okkersø, at udskifte bundmateriale, at rørlægge ca. 116 meter af N24I, samt at etablere to midlertidige sandfang. 

Efter Vandløbsloven er udkastet til afgørelsen i offentlig høring i 8 uger.

> Se udkast til afgørelse her.

Hvis du har spørgsmål, så kontakt Susanne Bekker på tlf. 74 92 81 62, e-mail: sp@toender.dk eller Lise-Lotte Pedersen på tlf. 74 92 92 99, e-mail: llpe@toender.dk.