Forslag til Udviklingsplan Toftlund

Frist: 
21. februar 2020

Forslag til Udviklingsplan Toftlund er nu klar til at sende i høring, og du kan kommentere forslaget frem til den 20. februar 2020.

Udviklingsplanen bliver afsættet for en strategisk, langsigtet og positiv udvikling af Toftlund. Rigtig mange borgere har på forskellig vis været engageret i og bidraget til udarbejdelse af planen, hvilket også afspejles i den. 

Toftlund har gode rammer for et velfungerende hverdagsliv, de skal styrkes og udvikles, så det bliver noget byen er kendt for. Derfor tager udviklingsplanens vision og grundfortælling udgangspunkt i:
”I Toftlund er hverdagen vigtigst”

Udviklingsplanen fokuserer på fem strategier for, hvordan hverdagslivet i Toftlund kan blive mere attraktivt ved gennemførelse af en række indsatser, der kan styrke fællesskabet og det sociale liv samt højne fritids- og bymiljøet:

  • Bevaring, fornyelse, omdannelse og udvidelse
  • Synergier mellem udviklingsprojekter
  • Styrkelse af den lokale sammenhængskraft
  • Styrkelse af Toftlunds friluftsliv
  • Styrkelse af handelsliv og handelsmiljet

Udviklingsplanen har ikke blot har fokus på den fysiske udvikling, men sociale, sundheds-mæssige og kulturelle indsatser spiller en lige så stor rolle.

> Se Udviklingsplan Toftlund her (120 sider)
> Se pixi-udgave af Udviklingsplan Toftlund (24 sider)

Har du kommentarer eller bemærkninger hører vi gerne fra dig senest den 20. februar 2020.  

Send e-mail til: toftlund@toender.dk eller brev til: Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder